Bilim İnsanları Uyarıyor: Dünyamız Her An Değişebilir

Bilim İnsanları Uyarıyor: Dünyamız Her An Değişebilir

Bilim dünyasının üstünde durduğu ve bilim-kurgu filmlerinin vazgeçilmez konusu olan “ışınlanma” yeni dünyada mümkün olacak mı? Aslında kuantum mekaniğinde, atomaltı dünyada ışınlanmanın mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Televizyonda anlatıldığı gibi olmasa da gerçek dünyada da bilim insanları bilginin taşınması konusunda ışınlanmanın mümkün olduğunu söylüyor.

Işınlanma, maddenin kendini başka bir enerji formuna dönüştürerek uzayda, ışık hızında hareket etmesidir. Maddenin ışınlaması foton çiftleri sayesinde gerçekleşir. Bu fotonların ikisi de aynı özelliklere sahiptir. Örneğin bir fotonu Mars’a gönderir; diğer bir fotonu da Dünya’da uyarırsak, aralarında fiziksel bir bağ olmamasına rağmen Mars’taki foton da bu uyarmadan etkilenir.

Bilginin Taşınması da Bir Çeşit Işınlanmadır

Kuantum bilim dünyasında ışınlanma kavramı, maddenin hareketini değil bilginin taşınmasını ifade eder. Buradaki olay bilginin ışık hızında aktarımı değil anında aktarımıdır. Hali hazırda zaten kullandığımız cep telefonları, kablosuz internet, fiber optik kablolar “bilginin ışınlanması” konusuna örnektir.

Kuantum Işınlanması Nedir?

Foton çiftlerinden bahsetmiştik. Peki “Kuantum ışınlanması” nedir? Foton çiftleri atomların farklı adreslerine kodlanıp merkezdeki fotona gönderilirler. Kodlar bir merkezde işlenerek, farklı bir merkeze birleştirilmek üzere aktarılır. Aynı tip atomlar birleştirilir ve aynı maddenin elde edilmesi sağlanmış olur. Bu sayede madde taşınabilir ve kopyalanabilir hale gelir. Taşınma sırasında eski merkezde bulunan orijinal maddenin de yok edilmesi gerekir.

Rochester ve Purdue üniversitelerindeki bilim insanlarının araştırmaları sonucu; aslında ışınlama olayının elektronlar arasında da gerçekleştiğini ortaya koydu.

Rochester Üniversitesine göre kuantum bilgisayarlarının geliştirmesi teknolojinin ilerleyişinde önemli rol oynayacak.

Günümüzde bilgisayarların işlemcisinde yüksek iletkenliğe sahip malzemeler kullanılır. Bu malzemeler bilgisayar işlemci hızını doğrudan etkiler. Foton çiftlerinin kullanılması yani kuantum ışınlanması ile tek işlemci kullanılarak süper işlemci hızı elde edilebilir.

Bu bilgisayarlar maddenin ışınlanması konusunda da etkin rol alacak. Maddenin ışınlanmasında birçok verinin işlenmesi gerekir. Bugün kullandığımız bilgisayarda bu mümkün olmasa da kuantum bilgisayarları ile yüksek hızda veri işleyebilmek mümkün olacak.

Kuantum Bilgisayarlarını Nerelerde Kullanacağız?

Kuantum bilgisayarları, hayatımızın her alanında bize büyük faydalar sağlayacak. Haberleşme, ulaşım, tıbbi ve askeri konularda büyük gelişmeler ortaya çıkaracak. Örneğin insan vücudundaki her organın kodlandığında bir kopyası elde edilebilecek. Bir kaza sonucu zedelenen bir organın yeniden onarılması ve tedavi edilmesi mümkün hale gelecek.

Şu anda bize kurgu gibi gelen birçok gerçek, zaman ilerledikçe, teknoloji geliştikçe daha yakın bir gelecek olarak karşımıza çıkacak.

Bildiğimiz bilgisayarların işlediği en temel veri birimi bit olarak adlandırılır ve “1” ve “0” rakamlarından sadece biri bu birimde bulunabilir. Kuantum bilgisayarlarında ise kubitler (kuantum biti) kullanılır ve kubitlerin içinde  “0” ve “1” rakamları aynı anda farklı olasılıklarla bulunabilir. Bu olaya da “süperpozisyon” denir. Süperpozisyon sayesinde veri taşınımı daha avantajlı hale gelebilecek.

Uzay kategorisinde bulunan diğer içerikleri de okumanızı tavsiye ederiz!

Beğen  5
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir