Menu

Dizelerde Saklı Kalmış Olan

Sabitlenmiş Yazı

Evren de var olan her şeyin kendi içinde bir düzeni, bir yasası vardır; her şey bir akışa göre ilerler. Bizler ise bu akışta kendi benliğimizi bulmaya çalışırız. Var oluşumuzu, yaşayışımızı kendi duyumsamalarımız ve deneyimlerimizle bütünleştirerek anlamlandırırız. Kimimiz yazarak, kimimiz çizerek, kimimiz ise kaçarak…

Daha önce herhangi bir yerde anlatılmayan aynı zamanda da bulamayacağınız, yaşadığı duyguları ve deneyimleri dizelerde saklayan bir şairin hayatını, başından geçenleri ve sonuçta da ortaya çıkan mükemmel eseri okumaya hazır mısınız?

Gelin birlikte önce bu şairimizi tanıyalım.

Maslow Piramidi

Sabitlenmiş Yazı

Maslow ihtiyaçlar piramidi, 1943 yılında Amerikalı psikolog Abraham H. Maslow tarafından yayınlanan ‘A Theory of Human Motivation’ adında ki bir çalışmada ortaya atılmıştır. Daha sonra geliştirilerek insan psikolojisini gösteren bir teori olmuştur.

Bu yazımızda Maslow Piramidi Nedir? Nelere İhtiyaç Duyarız? Maslow Piramidinde Katmanların Anlamları Nelerdir? bu ve buna benzer birçok soruya cevap bulabileceksiniz.

Türkiye’deki Saat Kuleleri

Sabitlenmiş Yazı

Saat kulesi geleneği ilk olarak 13. yüzyıl da Avrupa’da başlamış, 16. yüzyıl sonlarında Osmanlı topraklarına sirayet etmiştir. Batı’da çoğunlukla kilise ve saray binalarına inşa edilirken Osmanlı’da meydanlara ve tarihi yapıların yakınlarına inşa edilmiştir.

error: