Birinci Sanayi Devrimi – Endüstri 1.0 Nedir?

Birinci Sanayi Devrimi – Endüstri 1.0 Nedir?

Bu yazının yazılma amacı Endüstri 1.0 Nedir? Ne zaman ve hangi olayla başlamıştır? Sebepleri ve sonuçları nelerdir? Bu ve buna benzer bir çok soruya cevap bulabilmeniz sebep, sonuç ilişkisi kurabilmeniz içindir.

Endüstri 1.0 Nedir?

Sanayi ve endüstri kavramları sürekli değişim içerisindedir. Buna bir çok etken ve sebep gösterebiliriz. En basit örneği, gelişen ve sürekli kendini yenileyen teknolojidir. Durum bu şekilde olunca da ülkelerin konumları, ekonomik durumları, yapı ve kültürleri de değişmektedir. Endüstri devrimi yaşanmadan önce ülkelerin ekonomik gelirleri insan, hayvan ve tarımcılık tarafından karşılanırdı. Endüstri devrimi ya da okullarda anlatılan tabir ile sanayi inkılabı (sanayi devrimi) sonrasında yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi doğurması kitlesel üretimine imkân ve olanak tanımıştır. Kısaca su ve buhar gücünü kullanarak mekanik üretim sistemleri ile üretimin makineleşmesi olarak tarihe geçmiştir diyebiliriz.

Peki Endüstri 1.0 Hangi Olayla Başlamıştır?

James Watt, İskoç mucit ve mühendistir. Yıllar boyu yapmış olduğu çalışmalar ve deneme, yanılmalar sonucunda 1769 yılında kendi adına ilk buhar makinesi patentini satın almıştır. Geliştirmiş olduğu buhar makinesi, bir değirmeni veya dokuma tezgahını çalıştırabilecek güce sahiptir. Dairesel hareketi mekanik güce ve sisteme çevirmeyi başaran James Watt, evimizde, hayatımızda kullandığımız elektrikli eşyaların simgesi olan Watt soyadı ile dünya tarihine imzasını atarak, endüstriyel devrimin oluşmasında önemli rol oynamıştır.

Jame Watt - Buhar Makinesi

Birinci Sanayi Devriminin Başlamasının Ardından Neler Değişti?

İngiltere de başlamış olan Endüstri 1.0 kısa zamanda ABD ve tüm Avrupa da 18. Yüzyılın ortaları ile 19. Yüzyılın ortalarında etkisini göstermeye başlamıştır. Yeni makinelerin keşfi ve buhar makinelerinin sayısının artması ile birlikte fabrikalar kurulmaya başlanmış, verim artmış, daha fazla üretim ve gelir sağlanabilmiştir. Gelir artınca da haliyle ülkelerin sosyoekonomik yapıları da değişime uğramıştır.

Birinci Sanayi Devrimi Başlaması ile :

  • Ülkelerin yayılma isteklerini artmıştır
  • Hammadde ve pazar arayışları içine girilmiştir
  • Refah seviyesi artmıştır
  • İş sendikaları kurulmuştur
  • Göçlerin başlamasına sebep olmuştur
  • Üretimde artışlar görülmüştür
  • Ülkelerin ekonomik gelir düzeyleri artmıştır
  • Nüfus artmıştır
  • Verimlilik artmıştır
  • Branşlar oluşmaya başlamıştır

Bunlara benzer aklınıza gelebilecek daha bir çok şey olabilir.

Görüşlerinizi ve kafanıza takılan herhangi bir soruyu ya da önerilerinizi yorum olarak belirtmeyi lütfen unutmayınız!

Kaynakça :

Beğen  3