Kalkınmada Sanayinin Önemi

Kalkınmada Sanayinin Önemi

Bu yazımda Kalkınma Nedir? Sanayi Nedir? Sanayinin Tarihi Ve Sanayinin Önemi Nedir? Kalkınmada Sanayi Sektörünün Önemi Nedir? tarzında sorulara cevap vermeye çalışacağım umarım siz değerli okuyucular adına faydalı olur.

Kalkınma Nedir?

Kalkınma, bir ülkenin toplumsal veya ekonomik açıdan diğer gelişmiş ülkeler arasına girebilmesi halidir. Toplumsal kalkınma, toplumu oluşturan bireylerin gönüllü bir şekilde ülkenin çıkarlarına uygun teşkilatlanma veya idare ile iş birliğinde olması gibi durumlar söz konusudur. Ekonomik kalkınma ise tahmin edildiği üzere ülkenin maddi çıkarlarının söz konusu olduğu durumdur.

Sanayi Nedir? Sanayinin Tarihi ve Önemi Nedir?

Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi, Avrupa’da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi doğurması, bu gelişmelerin de Avrupa’daki sermaye birikimini arttırmasına denir.

Genel olarak tarih en büyük değişimi ve asırlarca unutulmayacak olan izleri sanayi sektörünün ortaya çıkmasıyla yaşamıştır. Sanayileşme süreci aslında yaşanılan çağın en sıra dışı göstergesidir. Bu sürece tanık olamayan ve bu süreçten nasibini alamayan birçok ülke şimdi ”gelişmemiş, gelişmekte olan” ülkeler sınıfında bulunmaktadır.

Bir Ülkenin Kalkınması İçin Neler Yapılabilir?

Bir ülkenin ekonomik açıdan kalkınması için çok yapılı sektörlere sahip olması birinci önceliğidir. Sebebi ise bir ülkenin çeşitli sektörlerde uluslararasına ”her alanda üretici toplum” niteliğini gösterebilmesi için sektör çeşidi birden fazla olmalıdır. Çeşitli sektörler bulunduğu ülkenin ekonomik açıdan güçlü olmasını sağlar.

Bu sektörler hizmet, turizm, inşaat, sağlık, enerji, finans, gıda, otomotiv, maden ve sanayi sektörleri olarak daha birçok çeşitle adlandırılır. Özellikle en çok önem arz eden sektörlerden biri olan sanayi sektörü, yıllık milyarlarca dolarlık cirosu ile ülkeyi ayakta tutan iskelet yapıdır.

Sanayi
”Konu İle Alakalı Örnek Bir Görseldir”

* Ülkelerin Kalkınmasında Sanayi Sektörünün Önemi *

Bazı ülkelerin coğrafi açıdan eski olması o ülkenin yeraltı kaynaklarının (ham maddesinin) zengin olması demektir. Yeraltı kaynaklarınca zengin olan ülkeler sanayileşme süreci dışında kalmış ise bu kaynakları   ”ederinden ucuza satmaktadır” diğer bir ifade ile izah edecek olursak katma değeri yüksek ürüne dönüştürebilme kabiliyetine sahip değillerdir. Bu tür ülkelerin yeraltı kaynaklarını işleyebilecek kapasiteye sahip sanayi sektörleri güçlü olsaydı ucuz maliyete çok daha karlı işler yapabilirlerdi.

Bir ülkenin ekonomik açıdan güçlü olması demek temel anlamda kalkınması güçlü demektir. Eğer ilgili ülke dışa bağımlı değilse ( ithalat yapmıyorsa ) aksine ihracat alanında uluslararası pazara fiyat/kalite oranı, lojistik veya güvenlik bakımından kendini tanıtabilmiş ise ülke, sürekli olan ihracat süreci boyunca doğru orantılı olarak gelişecektir. Bu durumda ise ülkenin kalkınması durumu oldukça güçlü ve sarsılmaz temele dayalı olacaktır.

Ayrıca sanayi demek üretim demektir. Bu tanımın bile ithalat sözcüğünün önemini azaltıyor olması ülkenin sanayi sektörüne ne kadar önem vermesi gerektiğini göstermektedir. Sanayi sektörünün kalkınmada önemli olmasının bir başka nedeni ise ihracat dışında ilgili ülkenin vatandaşlarının ihtiyaçlarını, ithal ürünlerin fiyatına göre daha düşük fiyatlarla karşılaması, toplum açısından gerekli bir hareket olmasıdır.

Yerli üretimde gelişmeler adlı kategoride yer alan yazılarıma da göz atmanızı tavsiye ederim. Geri dönüşlerinizin benim için çok önemli olduğunu lütfen unutmayın.

Beğen  16