Tersine Mühendislik

Tersine Mühendislik

Tersine mühendislik (Reverse Engineering) kavramı geçmişten günümüze mühendislik sektöründe oldukça sık karşılaşılan bir terim olmaktadır. Tersine mühendislik, mevcut olan somut manada bir nesnenin veya soyut manada bir yazılımın incelenerek yeniden tasarlanması ve sonrasında imal edilmesi sürecine dayanan bir sistemdir.

Bir nesnenin kopyasını ya da fonksiyonel bir benzerini yeniden yapmak adına oluşturulan ölçme, analiz ve test sürecidir. Tersine mühendislik sistemi sayesinde tasarım bilgisi oluşturulmamış parçaların üretimi veya var olan bir parça üzerinden gidilerek daha farklı bir parçanın geliştirilmesi sağlanabilmektedir.

Firmalar arası rekabete bağlı olarak sürecin hızlandırılması adına tasarım süreçlerine ayrılan zaman kısaltılmak istenmektedir. Firmaların tasarım sürecini geliştirmek amacından farklı yollara başvurmasıyla tasarım sürecinde tersine mühendislik yöntemleri ortaya çıkmıştır.

Makine sanayi, havacılık ve uzay sanayi, medikal sanayi vb. çeşitli alanlarda tercih edilmekte olan tersine mühendislik yöntemleri uygulanabilirlikte kolaylık ve sürecin hızlandırılması adına mühendislikte büyük önem taşımaktadır. Son 20 yıldır bu alan üzerinde yapılan çalışmalar artırılmakla birlikte tersine mühendislik uygulamaları yazılım ve donanımsal katkılarla gelecek vadetmektedir.

Günümüzde yazılım alanına yoğunlaşan tersine mühendislik sistemi, uygulamanın oluşturulması adına gerekli olan kodların deşifre edilmesine olanak sağlamaktadır. Dünyaca ünlü uygulamalarda bile etkili olan bu yöntem sayesinde, tersine mühendislik yöntemleriyle elde edinilen kod bilgileri kullanılarak yeni bir uygulama oluşturulabilmekte ve kod sisteminde yapılan ufak değişikliklerle telif hakkı ortadan kaldırılmaktadır. Bunun yanı tersine mühendislik uygulamaları yazılım alanında kullanılmasıyla birlikte firmaların kendi uygulamalarındaki hatalı yerlerin anlaşılmasına da olanak sağlamaktadır.

Tersine Mühendislik Uygulamalarına Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Firmanın bir ürünü hiç üretmemiş olması veya çok uzun zaman önce üretmiş olması,

Üretilmek istenen ürünün dokümantasyonunun hiç var olmaması veya kaybolması,

Üründe gözlemlenen kusurlu durumların tekrardan tasarımlanması,

Orijinal üreticinin ürünü artık üretmemesi fakat müşteri talebinin olması,

Uzun süreli kullanım ve artan talebe dayanarak ürünün özelliklerinin iyileştirilmek istenmesi,

Rakip ürünlerin özelliklerinin analiz edilmesi,

Ürünün geliştirilmesinde yeni yolların aranması,

Rekabete dayalı üretimde rakip ürünlerin anlaşılarak daha iyi ürünlerin oluşturulmak istenmesi,

Orijinal üründe yedek parça üretiminde sıkıntılar yaşanması, aşırı ücret talebi,

Çok eski üretimi sağlanmış ürünün yeni teknolojiyle daha ucuz ve daha iyi teknolojilerle güncellenmesi gibi durumlarda tersine mühendislik uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tersine Mühendislikte İş Akışı

Tersine mühendislik süreci ölçüm ile başlayarak üç boyutlu model oluşturulması ile devam eder ve nihai ürünün imalatı ile son bulur. Tersine mühendislik uygulamaları yazılım ve donanımlar olmak üzere iki farklı ekipman dahilinde oluşturulmaktadır.

Temaslı veya temassız ölçü elemanlarından oluşan donanımlar sayesinde tersine mühendisliğin ilk adımı olan ölçülendirme işlemi sağlanmış olur. Verilerin toplanması ve işlenmesi aşamasında ise yazılım ekipmanlarından yararlanılmaktadır. Bu aşamada farklı programlardan yararlanılmakta ve kullanılan programın donanımla beraber uyumlu çalışması gerekmektedir.

Tersine mühendislik süreci farklı alanlarda uygulanabilirliği açısından hem kullanılan ekipmanlarda hem de akışın aşamalarında değişiklik gösterebilmektedir.


Mühendislik kategorisindeki diğer makaleleri de okumanızı tavsiye ederiz!

Beğen  7
Önceki Yazı
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir